dodano: 0000-00-00 00:00:00

Burmistrz

Burmistrz

Ireneusz Gliniecki


Referat organizacyjny

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy (Kierownik referatu Organizacyjnego)

Piotr Milewski

86 272-19-43

12

(SEKRETARIAT)

Sprawy kancelaryjno-techniczne

Ewa Borkowska

86 272-19-40

11

Zarządzanie kryzysowe

Anna Rutkowska

86 272-19-55

1

Sprawy kadrowe, organizacyjne i oświatowe

Wiesława Wiśniewska

86 272-19-20

0-1

Działalność gospodarcza, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Marcin Wielencej

86 272-19-57

23

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Paweł Policha

Katarzyna Kujkowska

86 272-19-47

6

Informatyk

Hubert Matysiewicz

86 272-19-57

23

Obsługa rady i promocja gminy

Natalia Pogorzelska

86 272-19-48

5

 

Referat Finansowy

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Skarbnik Gminy
(Kierownik Referatu Finansowego)

Joanna Andruk

86 272-19-44

8

Księgowość placówek oświaty

Renata Wojtuszko

86 272-19-46

14

Księgowość budżetowa

Ewa Białogrodzka

86 272-19-45

13

Księgowość podatkowa

Barbara Dziełak

86 272-19-50

15

Wymiar podatków

Sylwia Czaplicka

86 272-19-50

15

Naliczanie i rozliczanie płac

Grażyna Kostrzewska

86 272-19-45

13

 

Referat Inwestycji i Rozwoju

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Kierownik referatu

(Inwestycje i projekty unijne)

Anna Drapczuk

86 272-19-56

18

Zamówienia publiczne

Anna Bukowska

86 272-19-56

18

Inwestycje i fundusz sołecki

Dorota Masiewicz

(p. o. Żaneta Chylińska)

86 272-19-56

18

Zamówienia publiczne i inwestycje

Anna Liszewska

86 272-19-56

18

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Kierownik referatu

(Planowanie przestrzenne i budownictwo)

Beata Kotarska

86 272-19-58

22

Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym

Joanna Grabowska

86 272-19-51

19

Drogownictwo

Grzegorz Karulski

86 272-19-49

21

Ochrona środowiska

Monika Obrycka

86 272-19-49

21

Planowanie przestrzenne i budownictwo

Anna Lotkowska

86 272-19-51

19

 

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Kierownik Urzędu Stanu cywilnego

Agnieszka Citkowska

86 272-19-54

2

 

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko

Pracownik Urzędu

Nr telefonu

Nr Pokoju

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

Grzegorz Karulski

86 272-19-51

19

Stanowisko ds. inwestycji i promocji

Jacek Piorunek

86 272-19-40

7