Nieoprocentowany kredyt dla rolników.

dodano: 2016-03-07 00:00:00

Komunikat dotyczący wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kredytu nieoprocentowanego dla rolników z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich.

Bank BGŻ BNP PARIBAS SA rozpoczął udzielaniekredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego (linia KO), wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.

Podstawowe cechy kredytu:

  1.  Kwota kredytu jest określona w zaświadczeniu wydawanym przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.
  2. Brak wkładu własnego
  3. Kredyt jest nieoprocentowany dla rolnika. Oprocentowanie płatne jest w całości przez Agencję.
  4. Prowizja płatna przez klienta to 0,25% kwoty udzielonego kredytu.
  5. Kredyt będzie udzielany na okres do dnia 14 lipca 2016 r. (data, do której możliwe jest wypłacenie płatności bezpośrednich za 2015 r. wydłużona o 14 dni).
  6. Spłata jednorazowa ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednich nie później niż dnia 14 lipca 2016 r.
  7. Zabezpieczeniem kredytu będą dopłaty płacone przez ARiMR na wskazany przez nas rachunek techniczny prowadzony przez BGŻ BNPP dla klienta, którego to numeru Klient nie może zmienić.

Pliki do pobrania: