1_03_20222_03_20223_03_20224_03_20225_03_2022
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa drogi gminnej Danowo – Wólka Piotrowska - Fundusz Dróg Samorządowych

tablica informacyjna

Zakończono prace budowlane prowadzone przy przebudowie drogi gminnej publicznej Danowo – Wólka Piotrowska.


30.10.2020


Zakończono prace budowlane prowadzone przy przebudowie drogi gminnej publicznej Danowo – Wólka Piotrowska. W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 635,20  mb. Wartość inwestycji wynosi 365 913,75 zł, z czego 60% stanowi uzyskane przez Gminę dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych tj. 215 858,25 zł. Zrealizowana inwestycja  poprawiła mieszkańcom i wszystkim uczestnikom drogi bezpieczeństwo oraz komfort jazdy .

Droga Danowo - Wólka Piotrowska


Droga Danowo - Wólka Piotrowska


Droga Danowo - Wólka Piotrowska

Anna Liszewska

Urząd Miejski w Rajgrodzie13.10.2020


Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska”, które obejmuje swym zakresem m. in.: wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych elementów drogowych, roboty ziemne, wykonanie wykopów i nasypu, remont istniejącego przepustu, wykonanie rowu krytego i studzienki ściekowej z przykanalikiem, ułożenie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, umocnienie korpusu drogowego płytami ażurowymi, ustawienie oznakowania pionowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag z Pruszkowa.

Inwestycja jest realizowana dzięki 60 % wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród.


Anna Liszewska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Droga Danowo - Wólka Piotrowska - foto 1.jpg
Droga Danowo - Wólka Piotrowska - foto 2.jpg
Droga Danowo - Wólka Piotrowska - foto 3.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka