1_12_20222_12_20223_12_20224_12_20225_12_2022
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie

Budynek ZSP w Rajgrodzie


Dane szkole: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rajgrodzie


Adres: Ul. Stanki 14
19 – 206 Rajgród
Tel/fax 086 272 14 16
e-mail: zps@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
WWW: https://rajgrod.edu.pl/


Dyrektor Andrzej Graczewski
e-mail: dyrektor.zsp@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl 

W 1937r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał osobiście płk Jan Jur-Gorzechowski . Jak podaje pani Szymańska - przedwojenna nauczycielka - we wrześniu 1939r. miało nastąpić uroczyste otwarcie szkoły z jednoczesnym nadaniem jej imienia pułkow-nika Jana Jur-Gorzechowskiego. Niestety z wiadomych przyczyn uroczystość taka nigdy nie miała miejsca a w toku zawieruchy wojennej w 1939r. zniszczeniu uległa kancelaria szkoły i sztandar. W 1945r. jako pierwsza w powiecie ruszyła szkoła w Rajgrodzie. Na początku 1947r. kierownictwo szkoły objął pan Edmund Krajewski. W kwietniu tegoż roku młodzież szkolna zasadziła drzewkami rajgrodzki rynek. Na pamiątkę postawienia szkoły na placu kościelnym, na frontowej ścianie wymurowany był krzyż kilkumetrowej wysokości z wizerunkiem Chrystusa. Wizerunek zdjęto w czasie okupacji radzieckiej. Krzyż został zbity w latach pięćdziesiątych. Dnia 20 pażdziernika1979 r. szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza.
3 Informacje o rejonie , z którego pochodzą uczniowie
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Rajgród, Ciszewo, Kozłówka, Przestrzele, Rybczyzna, Skrodzkie – Tworki, Stoczek, Tama, Wojdy, Stoczek, Kozłówka, Ciszewo, Przestrzele, Skrodz-kie, Skrodzkie – Tworki, Kosiły, Czarnawieś. Obwód szkolny jest to w większości rejon rolni-czy bardzo rozległy, odległość uczniów od szkoły sięga do 18 km. Dowożonych jest 118 uczniów. Większość rolników specjalizuje się w hodowli krów, pozostali rolnicy prowadzą go-spodarstwa bez specjalizacji. Gospodarstwa posiadają powierzchnię od kilku do kilkudziesięciu ha. W ostatnich latach następuje szybki rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych. Mieszkańcy Rajgrodu utrzymują się z pracy zarobkowej stałej i sezonowej w ośrodkach wcza-sowych. Ponad 20% ludności gminy stanowią bezrobotni.
4 Osiągnięcia szkoły:
awanse uczniów do etapu rejonowego w konkursie przedmiotowych, finaliści w konkursie ma-tematycznym, wyróżnienia w konkursie matematycznym Kangur, I i II miejsce w konkursie lite-rackim „Zostań Sienkiewiczem XXI” zorganizowany przez organizatora XIV Zlotu Szkół Sien-kiewiczowskich, czołowe miejsca drużyny w finale wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej „Coca Cola Cup”, VII w finale wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar „Kontaktów”, V lokata w finale wojewódzkim Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego, III miejsce w konkursie regionalnym „Każde miejsce opowiada swoją historię”, Wyróżnienie w konkursie historycznym „Najciekawsze wydarzenie historyczne w mojej najbliższej okolicy” , II miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej, uzyskanie certyfikatu „Szkoła przyjaźni środowisku”,I i II miejsce w Deka-nalnym Przeglądzie Piosenki Religijno-Patriotycznej, I miejsce w konkursie plastycznym Jan Paweł II – Pasterz Świata Średni wynik ze sprawdzianu zewnętrznego równy ze średnią woje-wództwa podlaskiego, uczestnictwo w „Programie profilaktyki zawałów serca i udarów mózgu „P400M”.

Kontakt: TelFax (0-86) 2721416 e-mail: zps@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl 

 


Pliki do pobrania:

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka