1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów

śmieciarka

Informujemy, iż w dniu 31.01.2019 r. Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła Uchwałę Nr IV/28/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Zgodnie z jej zapisami, zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rajgród. Nowe stawki przedstawiają się następująco:

 
Gospodarstwo

segregowane

zmieszane

1 osobowe

19 zł

32 zł

2 osobowe

37 zł

60 zł

3 osobowe

52 zł

88 zł

4 osobowe

67 zł

114 zł

5 osobowe

82 zł

138 zł

6 i więcej osobowe

89 zł

153 zł

 

Podmioty gospodarcze

segregowane

zmieszane

poj. 110 l

24 zł

42 zł

poj. 1100 l.

240 zł

420 zł

poj. kp7

900 zł

1300 zł

 

Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1 marca 2019 r.

 

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji. Bez zmian pozostają również numery rachunków bankowych i terminy wnoszenia opłat, tj. do 15 dnia każdego miesiąca. Deklaracja może zostać zmieniona w przypadku zmiany sposobu zbierania odpadów (np. ze zmieszanych na segregowane) lub zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Zachęcamy do realnej i faktycznej segregacji odpadów komunalnych. Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych (bez kosztu transportu) to 329,00 zł za 1 tonę, natomiast koszt odpadów segregowanych wynosi 22,00 zł za 1 tonę.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 86/272-19-40, w. 47.


Załączniki:


Anna Gaińska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka