1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

APEL DO MIESZKAŃCÓW


Każdy z nas chciałby mieszkać w ładnej, czystej i estetycznej okolicy. Wszyscy lubimy, gdy w naszym otoczeniu panuje porządek, ale czy każdy z nas dba o czystość chodników, placów oraz terenów, z których korzysta? Niestety nie.

Topniejący śnieg odsłonił smutną prawdę o naszym otoczeniu. Teren miasta i gminy jest zaśmiecony papierami, butelkami, niedopałkami po papierosach i innymi nieczystościami. Wielokrotnie zalegają one w tych miejscach od lat.
Narzekając na nieporządek pamiętać należy, że utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również i mieszkańców.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie na zlecenie Gminy Rajgród porządkuje tereny ogólnodostępne, które są w Naszym zarządzie. Po zimowym okresie zamiatane są jezdnie, chodniki. Dbamy o czystość na plaży miejskiej, promenadzie oraz parku miejskim. Ustawiliśmy również 60 szt. nowych koszy ulicznych, które zapewnią efektywniejsze utrzymanie czystości. W miejscach szczególnie narażonych na nielegalny wywóz śmieci zamontowaliśmy kamery oraz tablice informujące o zakazie wyrzucania śmieci. W ramach prac społecznie użytecznych 20 mieszkańców będzie systematycznie dbało o zachowanie porządku na terenie Naszej Gminy.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Gminy Rajgród oraz właścicieli i zarządców posesji z apelem o przystąpienie do wiosennych prac porządkowych mających na celu przywrócenie czystości i porządku na terenie naszej gminy oraz poprawę jej estetyki.


Z wyrazami szacunku:

Burmistrz Rajgrodu

/-/Ireneusz Gliniecki

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka