1_03_20222_03_20223_03_20224_03_20225_03_2022
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaka jest wysokość opłaty za odbiór śmieci z działek rekreacyjnych w roku 2016? Wiesław Dąbrowski
Dzień dobry,
W odpowiedzi na pytanie o wysokość opłaty za odbiór odpadów z działek rekreacyjnych w roku 2016 informuję, że zgodnie z uchwałą Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustalono następujące stawki:
- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 190 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. odpady zmieszane) - w wysokości 240 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1399, ze zm.) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z domków letniskowych nie może być dzielona na miesiące ani w żaden inny sposób, jest to opłata ryczałtowa. Jej wysokość nie zależy ani od ilości osób przebywających w różnym czasie na takiej nieruchomości, ani od czasu tego przebywania, ani też od ilości wytworzonych śmieci. Jest ona uśredniona dla wszystkich nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy.

Pozdrawiam,
Ireneusz Gliniecki
BURMISTRZ RAJGRODU

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka