Filmy

Film Promujący Gminę Rajgród

Drodzy mieszkańcy, turyści oraz miłośnicy naszego pięknego Rajgrodu! Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu film oraz spot promujące Gminę Rajgród.

YouTube – kanał Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Prezentacja najciekawszych miejsc w Rajgrodzie stworzona została w ramach realizacji przez Powiat Grajewski projektu “Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa”

Accessibility menu:

Contrast

Increase text size

Increase letter spacing

Use dyslexia-friendly fonts

Enlarge cursor

Link highlighting

Stop animations

Reset settings

Accessibility menu:
Contrast
Increase text size
Increase letter spacing
Use dyslexia-friendly fonts
Enlarge cursor
Link highlighting
Stop animations
Reset settings
Scroll to Top