Film promujący Gminę Rajgród

Drodzy mieszkańcy, turyści oraz miłośnicy naszego pięknego Rajgrodu! Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu film oraz spot promujące Gminę Rajgród.

Głównym założeniem filmów jest promocja lokalnych przedsiębiorców, zabytków, kultury, możliwości rekreacyjnych i turystycznych oraz potencjału gospodarczego gminy.

Filmy ukazują różnorodność naszej Małej Ojczyzny z perspektywy czterech pór roku, jej rolniczy charakter, lokalne produkty oraz piękne przyrodnicze zasoby.

Filmy zostały zrealizowane przez Aerophoto LTD z Ełku.

Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w realizację filmów oraz prywatnym właścicielom za zgodę na nagrania.

Zachęcamy do udostępniania filmów. Chwalmy się tym, co mamy!

Miłego oglądania!

Spot promujący Gminę Rajgród:

Film promujący Gminę Rajgród:

Zespół ds. promocji gminy

Realizacja filmów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tytuł operacji: „Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450-lecia ustanowienia praw miejskich ”.

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top