Karta zgłoszenia wystawcy Dni Rajgrodu 2024

Zapraszamy wszystkich chętnych ze stoiskami na Dni Rajgrodu 2024!!!

Poniżej karta zgłoszenia wystawcy do pobrania.

Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu) Kartę można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32 pokój nr 5, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mail agata.siedzik@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top