Organizacje i Stowarzyszenia

Towarzystwo Miłośników Rajgrodu

ul. Warszawska 32/22 19 – 206 Rajgród e–mail: tmr@rajgrod.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „Mediator” w Kosówce

Kosówka 42 19-206 Rajgród

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość”

Miecze 18 19 – 206 Rajgród

Stowarzyszeniem „Nad Jegrznią”

Woźnawieś 85 19-206 Rajgród

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biebrza

ul. Lipowa 21/16, Biebrza 19-206 Rajgród

Uczniowski Klub Sportowy „Rajgród”

ul. Stanki 2 19-206 Rajgród

Uczniowski Klub Sportowy “Jegrznia” przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie

ul. Szkolna 24 19-206 Rajgród

Uczniowski Klub Sportowy “Jaćwing” przy Gimnazjum w Rajgrodzie

ul. Stanki 2 19-206 Rajgród

Yacht Club ARCUS

Yacht Club „Arcus” w Łomży powstał w 1984 r., a jego celem była praca społeczno-wychowawcza na rzecz profilaktyki dot. patologii społecznej oraz rehabilitacji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych.

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top