LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

W dniu 27 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie sesji głos zabrał Dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku – Nikodem Kemicer, który przedstawił krótką informację o Stowarzyszeniu Monar oraz poinformował o tymczasowej lokalizacji ośrodka w miejscowości Rybczyzna na czas budowy nowej siedziby schroniska w Ełku.

Podczas obrad Burmistrz – Ireneusz Gliniecki wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Rajgrodzie – Bogusławem Kuczyńskim i Sekretarzem Gminy – Piotrem Milewskim wręczył list gratulacyjny oraz bon pieniężny przedstawicielkom KGW Bełda: Małgorzacie Milewskiej oraz  Zofii Szeszko z okazji jubileuszu pięciolecia działalności koła.

Burmistrz przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji oraz zaprezentował inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Rajgród w latach 2014-2024.

Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024;

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2024-30;

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budowa kładki pieszo – rowerowej na Kanale Kuwaskim” współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 6 089 720,92 zł, dofinansowanie – 3 614 046,55 zł, a wkład własny Gminy – 1 237 837,00 zł, w tym w roku 2024 – 269 548,00 zł oraz w roku 2025 –968 289,00 zł.

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” finansowanego ze środków Powiatu Grajewskiego oraz Gminy Rajgród. Całkowity koszt zadania to 345 630,00 zł, w tym wkład własny Gminy 172 815,00 zł.

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na zadanie pn. „Rozbudowa mostu przez rz. Jegrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania – 7 806 400,00 zł, w tym wkład Gminy – 428 682,00 zł ( w roku – 2024 – 403 682,00 zł oraz w roku 2025 – 25 000,00 zł).

  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajgród, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajgród, warunków i zasad korzystania z tych przystanków – na wniosek mieszkańców Gminy Rajgród ustanowiono dwa przystanki w miejscowościach Karczewo i Woźnawieś Podlesie.

  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony;

  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Rajgród.

Przedstawiono również sprawozdania z:

  • Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją  zadań.
  • realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 rok.

Biuro Rady

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top