Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. M. w Rydzewie

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: “Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. M. w Rydzewie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Rajgród zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha B. M. w Rydzewie”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha B. M. w Rydzewie.

Dane kontaktowe: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha B. M. w Rydzewie, Rydzewo 10, 19-206  Rajgród

Osoba do kontaktu: Ks. mgr  Cezary Arkadiusz Rozmus proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B. M. w Rydzewie,

tel.: 532 391 712, e-mail: vortichella@vp.pl 

Dokumentacja postępowania oraz dokumentacja techniczna zostały upublicznione w załączeniu do zapytania ofertowego poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Rajgród: https://bip-umrajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: „Zapytania ofertowe” ( https://bip-umrajgrod.wrotapodlasia.pl/70e1249bad9fa85/rok-2024/modernizacja-zabytkowego-kosciola-parafialnego-pw-sw-wojciecha-b-m-w-rydzewie.html )

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top