Przemoc w rodzinie – Informator o instytucjach

INFORMATOR O INSTYTUCJACH RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTACH ORAZ ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH, KTÓRE REALIZUJĄ OFERTY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności rezlizujących programy korekcyjno – edukacyjne w powiecie grajewskim.

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top