Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Rajgród

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Lokalna Grupa Działania – Fundusz realizują projekt współpracy pn.: „Z tradycją w nowoczesność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez zachowanie bezpieczeństwa, kultywowanie dziedzictwa lokalnego, oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego. Okres realizacji projektu: marzec 2023 r. – sierpień 2023 r.

Zakres realizowanej operacji po stronie LGD BDN obejmuje m.in. zakup i montaż 33 lamp solarnych, organizację pikniku promującego produkt lokalny „Smacznie z KGW”, 7 imprez plenerowych oraz konferencji „Nowoczesne KGW”. W ramach dofinansowania w lipcu 2023 r. na terenie Gminy Rajgród stanęły nowoczesne latarnie przy następujących budynkach użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska w Biebrzy, Świetlica Wiejska – Remiza OSP w Bełdzie, Świetlica Wiejska w Kosówce, Świetlica Wiejska – Remiza OSP w Woźnejwsi, Świetlica Wiejska – Remiza OSP w Rydzewie, Remiza OSP w Rajgrodzie, Świetlica Wiejska w Pieńczykowie.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promowaniu obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych: 347 415,00 zł

Udział Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury: 315 912,00 zł.

Żaneta Chylińska
Referat Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top