Zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

BURMISTRZ RAJGRODU INFORMUJE

o zmianach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku należy:

  • w terminie 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni, świń będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.

Zwrot podatku w 2024 r. wynosić będzie:

  • 110 l * ilość ha użytków rolnych
  •   40 l * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
  •    4  l * średnia roczna liczba świń

Od 2024 stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Dotacje będą wypłacane w terminach:   1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.


Załączniki:

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top